Regenwater bufferen en infiltreren

Rond het huis hebben we nu de nodige oprit en paden aangelegd. Volgens de regenwaterverordening moeten we infiltratie voorzien voor deze verharde oppervlaktes. Voor het huis zelf was dit nog niet verplicht ten tijde van de bouwaanvraag. Toch hebben we de buffer- en infiltratievoorzieningen berekend voor alle daken en verhardingen.

Regenwaterverordening

REGENWATERVERORDENING technisch document

De buffer- en infiltratie is uitgevoerd met een soort holle betonblok onder het terras en onder de oprit.

TF-Fluvio infilltratie – en bufferblok-17112015

Het grootste nadeel van deze methode is dat je flink meer moet uitgraven voor de fundering van het terras.

Het grootste voordeel is dat de bufferinhoud groot is (80 l/m2) en de volledige oppervlakte als infiltratieoppervlakte telt, daar het “bekken”zeer ondiep zit en dus boven de hoogste grondwaterstand.

Er is 25 l bufferinhoud nodig per m2 verharde oppervlakte en daken. Er is 0,04 m2 infiltratieoppervlakte nodig per m2 verharde oppervlakte en daken.  Er zijn nog correcties i.f.v. regenwaterput en groendaken.

Een buffer- en infiltratievoorziening zou inspecteerbaar en reinigbaar moeten zijn. Dat is niet het geval met deze methode, en daarom ben ik helemaal niet opgezet met de uitvoering.

Zonnewering

Om ons beter te beschermen tegen opwarming vanaf April-Mei, hebben we zonwering laten plaatsen. Er is gekozen voor vaste horizontale lamellen van de fabricant ‘Renson’, door firma  ‘Renopassief ‘ uit Wetteren. Deze installatie is  nu aan haar tweede seizoen van gebruik bezig.

Onze grootste ramen zitten niet op het zuiden , en we hebben zo wie zo geen extreem grote glaspartijen.  Toch voel ik zeer goed de opwarming van de vloertegels binnen achter de ramen.

Met de te beschermen ramen niet op het zuiden, is de beste keuze ‘vertikale screens’. ’s Morgens staat de zon laag, de zonnestralen vallen dan omzeggens horizontaal in.  Jammer genoeg hebben we niet genoeg diepte in de dagkanten om deze te plaatsen, en opgebouwd bovenop de facade , dat zie ik niet zitten, veel te lelijk. Om toch nog schaduw te creeëren in de voormiddag, moeten  de horizontale lamellen echt ver uitvallen, 1,7 m in ons geval. En ze moeten zeer ruim links en rechts doorsteken. En zelfs dan schijnt de zon er vroeg op de dag nog onderdoor. Dat geeft nog opwarming, maar het is ook gezellig in de vroege ochtend. Een belangrijk voordeel van horizontale lamellen t.o.v. verticale screens is dat ze de uitkijk uit het raam helemaal niet belemmeren. Ik kan me voorstellen dat als je een  mooi uitzicht hebt, dat dit een wezenlijk voordeel kan betekenen.

Nu, een constructie met dergelijke grote uitval, kun je niet zomaar aan de facade vastmaken, dat moet stevig op de dragende muur verankerd worden.

Daarom geeft de installateur eerst openingen gemaakt in de facade en dan een stuk uit de muurisolatie gehaald.

CIMG0067

Dan geeft hij de steunen geplaatst. Tussen de dragende muur en de consoles heeft hij telkens een thermische onderbreking geplaatst, in de vorm van een blokje hard isolatiemateriaal.

CIMG0137

De ontstane openingen in de muurisolatie zijn vervolgens opgevuld met gespoten PUR. Daarna is de facade teruggeplaatst en opgevoegd  met dezelfde cement-zand samenstelling als origineel.

 

Het is belangrijk dat U tijdens het bouwproces , de samenstelling van de voegspecie noteert!

 

CIMG0141

De facade weer aangewerkt

De facade weer aangewerkt

 

CIMG0159

 

Het plaatsen van zo een zonwering, en bij uitbeiding van elk iets dat aan het huis wordt vastemaakt, vereist zorg, kennis van zaken en zin voor detail. Ik heb gerede twijfel dat dit met elke aannemer lukt, niet elke aannemer geeft de mensen die begrijpen waarover het gaat.

Zonwering met horizontale vaste lamellen

Zonwering met horizontale vaste lamellen

Zo ziet het er dan afgewerkt uit!

Je kunt de beschaduwing goed zien, alsook merken dat de schaduw niet recht naar beneden valt, wegens de oriëntatie draait de zonneinval kort na het maken van deze foto achter de hoek links, waardoor de gevel met zonwering volledig in de schaduw valt.

 

Ecobouwers 2014

Zoals de voorgaande jaren nemen we ook dit jaar deel aan de Ecobouwers opendeurdag. Al meer dan 10 jaar bezoeken we deelnemende huizen.

Voor onszelf is dit het vijfde jaar.  Je vindt ons met de code OV9170/02.

Wase Wind

Ter gelegenheid van de openbedrijvendag geeft Wase Wind te Beveren-Waas een activiteit voorzien aan de voet van één van z’n windturbines. Voor coöperanten en omwonenden is een barbecue gepland ( betalend hé).

Nu wij afnemers zijn geworden van Wase Wind (en dus coöperant, is niet anders mogelijk) had ik wel naar deze activiteiten willen gaan, maar wegens een familiefeest niet  mogelijk.

Jarenlang ben ik niet naar Wase Wind omgeschakeld omdat de webapplicatie van Test-Aankoop hen steeds een dure score gaf. Uiteindelijk blijkt dat ze de éénmalige kost voor één aandeel, bij de jaarkosten voegden! Ik moet ook zeggen dat Wase Wind niet geantwoord geeft op mijn bezorgde vraag waarom ze zo duur scoorden.

Zelf geloof ik sterk in de combinatie Wind en Zon. In de winter is er veel wind en weinig zon. Als er in de zomer weinig zon is , dan is er meestal wel redelijk veel wind. Dat is niet sluitend, geregeld is het vooral ’s ochtends mistig en windstil.

Voor ons is de windenergie van Wase Wind een lokaal opgewekte energie. Betreffend het  belasten van het distributienetwerk is het even lokaal als de zonneënergie van zonnepanelen (alhoewel voor ons hetzelfde geldt voor de nucleair opgewekte energie van Doel, zowel de windturbines van Wase Wind als de koeltorens van Doel kan ik omzeggens aan de horizon zien staan).

Wat me vooral dwars zit aan de windturbines , is dat ze in de velden staan. Er is zoveel plaats in middenbermen van snelwegen en in de ruime zwaaien van de autosnelwegklaverbladen, dat ik niet begrijp waarom die in godshemelsnaam weeral in het veld moeten staan. Er ligt steeds een halfverharde weg naar en een pleintje ervoor, allemaal veld dat voor altijd verloren is .

Pinksterstorm

Dit jaar hebben de natuurelementen duchtig huis gehouden in onze streek.

De “Pinksterstorm” is gepaard gegaan met hagelstenen en zeer veel donder en bliksem.  Tienduizenden vierkante meter serres zijn vernield, dakramen, leien daken, ruiten van auto’s kapot, putten in de carrosserie … .

Ik weet een huis, met leien gedekt en met zonnepanelen op het dak. De helft van de leien zijn gebroken, behalve onder de zonnepanelen! Ik heb nog nergens een gebroken zonnepaneel gezien, noch een gebroken zonnecollector.

Toch vraag ik me af, de plaatsingsvoorschriften zijn zeer streng, panelen moeten  tijdens het lossen, plaatsen, opslaan begoed worden voor schokken en zeker niet op hun rand laten vallen. Als die panelen zo gevoelig zijn voor schokken, dan moet na zo een “meteorietregen” toch niet-zichtbare schade opgetreden zijn? Zouden de zonnepanelen nu aan efficiëntie of aan levensduur ingeboet hebben?

Ik schrijf elke maand alle tellers af, en het viel me op dat we toch wel erg veel verbruik hadden. Eerst dacht ik dat dit verband hield met de examens en begin vakantie van de kinderen. Daarom even een flinke tirade afgestoken. Tot ik vaststelde dat de omvormer van de zonnepanelen in storing was: “AC Voltage to low”.  Onze omvormer is een Solar Edge SE 4000. Paniek, een defecte omvormer in het midden van de zomer vreet aan het financële rendement. Het gemis aan productie zal nog een vol volgend jaar m’n voorschotten op electrisch verbruik doen aandikken! En onze installateur bestaat inmiddels niet meer. Balen!

Eerst de producent aangeschreven. Zowel met support@solaredge.com als met .be. Ook een ticket aangemaakt op hun webapplicatie.  Dan een alternatieve installateur aangesproken.

Ik heb nu ook geleerd dat er een soort samenwerkingsverband bestaat van producenten en installateurs: Simsol.  Via een invulformulier op hun website kun je service of depanage aanvragen. Ik ben inderdaad gecontacteerd per telefoon na deze aanvraag, dit geeft een offerte met regietarieven opgeleverd.

Maar inmiddels was ik via support@solaredge.be goed geholpen. Eerst heb ik een  electronische kaart ontvangen. Na vervangen van deze kaart was de omvormer nog steeds niet in orde. Uiteindelijk heb ik  een volledig nieuwe omvormer toegezonden gekregen. Na installatie werkte die onmiddelijk.

Ik heb, behalve het productieverlies, geen verdere kosten gehad. De vijf jaar garantie die de producent geeft, is dus geen loze belofte. Ik ben daar gelukkig mee en ik vind dat de firma Solar Edge me exellent geholpen geeft.

In wel geteld 20 dagen na de eerste melding, was de omvormer opnieuw in productie.

Alhoewel het niet zeker is dat er een verband is met de Pinksterstorm, toch zou dit kunnen veroorzaakt zijn door een spanningspiek door een blikseminslag elders op of nabij een bovengrondse electriciteitsleiding.

Omdat ik die onzekerheid niet meer wil, heb ik nu geinversteerd in een overspanningsbeveiliging.

In de electrische verdeelkast na de teller, komt eerstdaags een overspanningsbeveiliging type Dehnshield TN 255 van de firma DEHN.

Overspanningsbeveiligingen bestaan in type 1, type 2 en type 3. In onze gemeente wordt de electriciteit verdeeld over luchtleidingen.  Daarom is een type 2 noodzakelijk, jammer genoeg het duurdere type ( meer dan 200 EUR) maar nog altijd veel goedkoper dan het productieverlies in geval van panne, om nog maar te zwijgen van het vervangen van een beschadigde omvormer.

Frequentie van het reinigen van de ventilatiebuizen

Het WTCB is nu duidelijk op het thema ‘zeer lage energiegebouwen’ gesprongen.

nota: het WTCB is het Wetenschappelijk en Technisch Commitee van het Bouwbedrijf, waar éénieder die actief is in de bouwwereld bij wet verplicht lid van is/bijdragen aan betaald.

In het nummer 2014/2 van ‘Contact’  bespreekt men ‘houten vensters met hoge energieprestaties’.

Een zeer interessant artikel gaat over ‘Onderhoud van ventilatiesystemen’.

Luchtfilters zouden volgens dit artikel elke maand moeten geïnspecteerd worden. De ‘indicatieve’ reinigingsfrequentie is 3 maanden. Nog volgens dit artikel is de ‘indicatieve ‘ vervangingsfrequentie 1 jaar.

Dat is wat ook ik wil aanhouden.

Voor vaste kanalen is, volgens dit artikel, de frequentie van inspecteren om de 3 jaar. De ‘indicatieve reinigingsfrequentie’ is 9 jaar.

Natuurlijk is een publicatie van het WTCB geen wet van Meden en Perzen, maar toch is dit een belangrijk artikel, als eigenaar of gebruiker van een ventilatiesysteem met buizen  moet je ermee rekening houden dat zo ééns in de 10 jaar de leidingen moeten gekuist worden.

Als nieuwe eigenaar of huurder van een pand met een ventilatiesysteem zou je eigenlijk een certificaat moeten kunnen ontvangen wanneer de laatste reiniging is geweest, want een reiniging is niet eenvoudig en dus niet goedkoop.Ik verwacht dat de wetgever met de tijd wel zal beslissen dat de reiniging van het ventilatiesysteem een groot onderhoud uitmaakt, en dus ten laste van de verhuurder zal vallen. Het positieve daaraan zal zijn dat het gemakkelijk reinigen een ontwerpcriterium zal worden.

Blijft nog de hamvraag, hoe?

Ik bid elke lezer van deze blog die daar een (al dan niet pasklaar) antwoord op geeft,  om deze wetenschap te willen delen.

Voortschrijdende inzichten.

In een eerder bericht  melde ik het probleem van het verzakken van de vloer en scheurvorming in vloer aan het raam tot op de grond.

Gescheurde voeg van betegeling, parallel aan raam

Gescheurde voeg van betegeling, parallel aan raam

Blijkbaar is dit nu ook doorgedrongen tot bij het WTCB. Het WTCB beschrijft in z’n laatste uitgave van WTCB-Contact (2014/1) precies dit probleem. Ze hebben dit nummer van WTCB-Contact dan ook niet voor niets de titel ‘Nieuwe eisen…nieuwe risico’s!”  genoemd.

De aanbeveling luidt om het schrijnwerk op de rand van de thermische onderbreking te plaatsen ( in ons geval dus de Marmox ) of een bewegingsvoeg te voorzien.

Eigenlijk hebben wijzelf zonder het te weten, deze bewegingsvoeg  geplaatst. De   breuklijn ligt gelijk met een voeg van de betegeling. Was dat niet het geval geweest, dan zouden de tegels zonder twijfel doorgebroken zijn, zoals op de foto in het artikel te zien is.

Het volledig nummer van dit tijdschrift vindt U hier: WTCB-Contact 2014/1

We kunnen alleen maar hopen dat alle architecten dit goed in zich opnemen, zodat toekomstige bouwers bespaard blijven van deze miserie.